Aanmeldformulier

 
Stichting Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in soms ook de sportattributen.

Als ouders te weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten (een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau) dan lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes zo gewoon zijn. Sporten is juist een heerlijke manier om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen kunt u contact opnemen met het dorpen-/jeugdteam voor het doen van een aanvraag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Zij kunnen het jeugdsportfonds inschakelen via www.kindpakket.nlof www.allekinderendoenmee.nl. Daarnaast kan iemand uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg ook als tussenpersoon optreden. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Bij het Jeugdsportfonds Friesland wordt de aanvraag beoordeeld. De tussenpersoon ontvangt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage voor contributie en sportattributen (maximaal € 225 per jaar) aan de vereniging/winkel.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdsportfonds.nl of mailen naar friesland@jeugdsportfonds.nl.


Afmeldformulier