SV Turnlust turnt steeds hoger

De turnsters van SV Turnlust in de derde wedstrijdgroep hebben vandaag  21-1-’17 hun eerste wedstrijd geturnd van het seizoen. Lisanne de Jong mocht als eerste. Nieuw in hoger categorie, van D4 naar D3, heeft ze ontzettend goed gepresteerd. Het scheelde een mislukt element om 1e plaats te halen. Toch nog met dit element minder haalt Lisanne de 7e plaats.

De tweede helft van onze turnsters kwamen in de middag in actie op Landelijk D4 niveau. Voor een aantal de eerste turnwedstrijd. Ze genoten ervan en weten nu hoe een wedstrijd verloopt. Nog helemaal niet zo eng als ze dachten. De turnsters die al wisten hoe het ging, scoorden goede punten. Sanne de Haan behaalt met haar puntenaantal een gedeeltelijke 3e plek.

De turnsters worden steeds beter. Volgende doelstellingen zijn gefocust op een stabiele behoud van niveau en daar waar mogelijk al elementen vanuit landelijk D2 of D1 niveau te oefenen.

 

Speciale dank naar de ouders die tijdens de les extra steun bieden bij het aanleren van de oefenstof. Neeltje, Froukje dank jullie! Ook de kinderen die samen met hun ouders thuis oefenen maken grote vordering. Met deze steun kunnen de turnsters van SV Turnlust steeds verder komen.

Nog belangrijker onze juryleden maken het mogelijk dat we mee mogen doen met de wedstrijden. Verenigingen in omgeving zitten hier erg moeilijk mee daar het (soms, bijna) niemand wil oppakken. Johanna Zandberg heeft voor SV Turnlust de héle dag gejureerd. Meid, I love You!

Graag wil ik ouders verzoeken om zich aan te melden voor de gratis jurycursus vanuit de KNGU. Vele handen maken licht werk. Daar onze turngroep groter groeit en niveau stijgt zijn jury een belangrijke factor. Immers zonder jury mogen wij niet deelnemen. Laten we dit voorkomen. Laat het ons weten.

Ben je bezoeker van de site en nog geen lid maar wel geïnspireerd. Kom dan een keer langs bij de lessen. Je kan altijd een keer proberen. Proberen kan geen kwaad.


Sponsoren